Ax Opera Project

Ax Opera Project met Feral Tides, Trienke Gietema en 6 blazers (vanuit de FOM en de Oerband) en 2 klassiek geschoolde zangeressen